River Strand: Verandas $201,990 – $232,185 New Homes (1334 – 1548 sq.ft.)

River Strand: Verandas $201,990 – $232,185 New Homes (1334 – 1548 sq.ft.)